(S) vill stoppa ersättningen till privata nätläkare

Socialdemokraterna i Region Värmland har till kommande Regionfullmäktige lagt en motion där man vill stoppa ersättningen till privata nätläkare. Istället för att betala för digitala besök via någon av de privata nätläkarna vill Socialdemokraterna satsa på den egna digitala vårdtjänsten.

– Nuvarande ersättningssystem till nätläkarbolagen ger incitament för många, snabba besök, utan ordentlig kontinuitet och uppföljning. Genom att stoppa ersättningarna kan vi satsa på den egna vårdtjänsten men även stärka de fysiska vårdcentralerna, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Ersättningsystemet är uppbyggt genom att regionen blir fakturerad om en patient från Värmland bokar ett läkarbesök via något av de digitala nätläkarbolagen. För 2020 beräknas drygt 47 000 besök genomförts av värmländska patienter till kostnad av 21 miljoner kronor.

– Kostnaderna ökar för varje år, det är inte hållbart då det inte utvecklar och förbättrar den egna vården. Vi måste få till en förändring i systemet, säger Ulric Andersson (S) Regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är följande:

  • Att Region Värmland i likhet med Västra Götalandsregionen utreder möjligheten att stoppa utomlänsersättningarna från Värmland till nätläkarbolag och istället vidareutveckla regionens egna digitala tjänster.
facebook Twitter Email