(S) vill se hur vaccinationen kan ske i alla kommuner

Vi socialdemokrater är sedan tidigare frågande till att vaccinationen mot Covid-19 i kommande faser enbart ska erbjudas i 10 kommuner. Under senaste sammanträdet med Regionstyrelsen valde vi därför att lägga fram ett yrkande för att öka tillgängligheten till vaccinering. I yrkandet ville vi ge Regiondirektören i uppdrag att skyndsamt se över hur vaccinationer mot Covid-19 kan genomföras i länets alla kommuner. Förslaget röstades dessvärre ned av de andra partierna.

  • Vi vill att så många som möjligt ska vaccinera sig. För att uppnå det måste vaccineringen vara lättillgängligt för alla värmlänningar, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.  
  • För att minimera resandet behöver regionen se över fler alternativa lösningar som gör att vaccinet kommer närmare värmlänningarna, säger Ulric Andersson (S) Regionråd i opposition.  
facebook Twitter Email