(S) vill ha svar om rehabilitering efter Covid-19

Socialstyrelsen gick under våren ut med att hälso- och sjukvården i regionerna och kommunerna behöver planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser i samband med covid-19. Särskilt stor bedöms behovet vara hos de som vårdats i respirator, men behovet bedöms även vara stort för de som inte behövt någon sjukhusvård.

– Besvären hos de som drabbats ser olika, det kan röra sig om både fysiska och psykiska besvär. Det ställer stora krav på en personcentrerad rehabilitering för att undvika bestående besvär, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition. 

Socialdemokraterna i Region Värmland har därför till kommande Regionfullmäktige ställt en interpellation för att få svar på hur rehabiliteringen ser ut i Värmland. Interpellationen ställer man till ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden Marianne Utterdahl (SIV).

– Ännu vet vi ganska lite om sjukdomen men kunskapen ökar hela tiden. För de som drabbats är det viktigt att känna trygghet i att få stöd och hjälp i sin rehabilitering, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Den fråga som Socialdemokraterna ställer är följande: 

  • Hur säkerställs det att patienter med långvariga besvär har möjlighet till rehabilitering efter Covid-19? 

Interpellationen är undertecknad av de tre regionråd i opposition från Socialdemokraterna, Mats Sandström, Ulric Andersson och Åsa Johansson.

facebook Twitter Email