S vill ha svar på varför Värmland ligger efter i vaccineringen

Vaccineringen mot det virus som orsakar sjukdomen covid-19 är igång på allvar. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar på stora skilda mängder coronavaccin som använts bland regioner. Utifrån statistiken är Värmland en av de regioner i Sverige som använt minst mängd vaccin.

– Det är väldigt märkligt att Värmland ligger så långt efter andra regioner i vaccineringen. Vi vill ha svar på vad som är anledningarna till dessa stora skillnader, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition. 

Det Socialdemokraterna vill ha svar på är följande:

  • Varför har Värmland enbart använt 23 procent av sina vaccindoser medan andra regioner använt upp till 90 procent?
facebook Twitter Email