Nästa storfilm borde kunna spelas in i Värmland

Utbudet och intresset för film och tv-serier växer kraftigt. En statlig utredningen rekommenderade redan 2017 att Sverige skyndsamt borde införa ett produktionsincitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Samma modell har implementerats i Norge och Finland, vilket lett till ökade skatteintäkter och andra samhällsekonomiska vinster. Avsaknaden av produktionsincitament i Sverige har också gjort att inspelningar hamnat i andra länder. Exempelvis den nya James Bond-filmen ”No time to die” som delvis spelats in i Norge.

  • Produktionsincitament är en näringspolitisk åtgärd och kan komma att vara viktig för att få fart på ekonomin efter pandemin och locka internationella filmproduktioner till att filma i Sverige, säger Lars Mejern Larsson (S). 
  • Visst vore det fantastiskt om vårt kulturlän också blir en plats fler filminspelningar? En exponering som även skulle ge långsiktig effekt för besöksnäringen och gynna den regionala tillväxten, fortsätter Lars Mejern Larsson (S).
  • Idag väljer film- och tv-bolag att filma i andra länder. Till exempel sägs det att en serie som Game of Thrones valt bort Sverige. Det är inte hållbart. Det borde vara en självklarhet att nästa James Bond-film skulle kunna spelas in i kulturlandskapet Värmland, avslutar Lars Mejern Larsson (S). 

Kontakt

Lars Mejern Larsson, riksdagsledamot
Telefon: 070-586 07 97

facebook Twitter Email