Kallelse till Distriktskongress 2021

Härmed har vi nöjet att inbjuda er till Socialdemokraterna Värmlands distriktskongress 17 april 2021. Vår förhoppning är att kunna genomföra en fysisk kongress. Men på grund av den rådande pandemin är framtiden oviss. Distriktsstyrelsen ämnar därför att återkomma efter årsskiftet kring kongressens placering och genomförande.

Med vänlig hälsning
/Värmlands socialdemokratiska partidistrikt

Åsa Johansson, ordförande

facebook Twitter Email