Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

På grund av den rådande pandemin och de ökade restriktionerna arbetar samtlig personal på partidistriktet hemmavid. Det innebär att partiexpeditionen är stängd tillsvidare. Vi finns att nå på telefon eller mail och möjlighet finns även till videosamtal för längre möten.

Meddelanden till partidistriktet skickas med fördel till varmland@socialdemokraterna.se

Kontaktuppgifter till anställda

Camilla Anglemark, försteombudsman
E-post: camilla.anglemark@socialdemokraterna.se
Telefon arbete: 054-17 57 04
Telefon mobil: 072-229 96 49

Christoffer Sonesson, ombudsman
E-post: christoffer.sonesson@socialdemokraterna.se
Telefon arbetet: 054-17 57 03
Telefon mobil: 073-820 91 16

Gert Björnvall, assistent
E-post gert.bjornvall@socialdemokraterna.se
Telefon arbetet: 054-17 57 02
Telefon mobil: 070-509 06 23

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra och är extra försiktiga när vi möts, samt:

  • Iakttar god handhygien, använder tvål och handsprit.
  • Undviker att röra ansiktet i onödan.
  • Hostar i armvecket.
  • Stannar hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symptom, både för din och andras skull. Alla med symptom på luftvägsinfektion uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att föra smittan vidare. 
facebook Twitter Email