Coronatestningen måste öka

Smittspridning ökar oroväckande i Värmland och vi ser en tydlig ökning av patienter som behöver sjukhusvård. Vi befinner oss i en svår andravåg och måste säkerställa att sjukvården kan fungera så bra som möjligt. Därför är det oroväckande att Region Värmland inte klarar att nå upp till samma testkapacitet som andra jämförbara regioner. Örebro, Dalarna och Västmanland ligger i dag på en betydligt högre nivå när det gäller testning. 

Testningen är avgörande för att få vårt samhälle att fungera så bra som möjligt under tiden vi lever med covid-19. Nu gäller det att vi i regionen uppvisar samma handlingskraft och kreativitet när det kommer till testningen som vi gjort när det gäller utbyggnaden av IVA-platser och den digitala omställningen. Vi vet att sjukvårdspersonalen är hårt ansträngd efter vårens ihärdiga arbete och att testning och smittspårningen är avgörande för att smittspridningen inte ska öka ännu mer. 

Tillgängligheten till testning måste bli bättre för våra värmlänningar. Därför ställer vi krav på att coronatestningen i regionen i vårt politiska initiativ måste öka ytterligare och att fler teststationer erbjuds i våra kommuner.  

Ta del av initiativet här

facebook Twitter Email