(S) vill se arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning för Region Värmlands äldre medarbetare? Det är något som vi socialdemokrater i Region Värmland vill se ska testas ute bland verksamheterna genom den motion vi lämnat in till kommande Regionfullmäktige.

-Vår största tillgång är personalen som dagligen utför och levererar en god samhällsservice till medborgarna, men med stigande ålder kan vissa arbetsuppgifter kännas tungt att utföra, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

I statistik från Region Värmland går det att se en trend där den genomsnittliga sysselsättningsgraden sjunker med stigande ålder inom regionen. Samtidigt utgör ålderskategorin 60-64 år den största yrkesgruppen.

-Utifrån vår arbetsgivarroll vill vi skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som är hållbar och attraktiv. Våra äldre arbetstagare är en viktig del av arbetskraften som med sina erfarenheter och färdigheter bidrar till hög kvalitet i verksamheterna, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Det vi vill testa är en modell som heter ”80-90-100”. Modellen innebär att en arbetstagare kan få gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension på 100 procent.

-Kompetensbehovet inom hälso- och sjukvården är stor med höga pensionsavgångar framåt. Vi tror att modellen även möjliggör till generationsväxling där kompetens och erfarenhet behålls och kan överföras till nya anställda, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Läs motionen här

facebook Twitter Email