(S) vad händer inom förlossningsvården?

Socialdemokraterna i Region Värmland har till kommande regionfullmäktige i oktober skickat in en interpellation. Det som partiet vill ha svar på är vad som görs inom förlossningsvården utifrån de problem som aktualiserats i bl.a. lokal media.

– Vi får signaler från de anställda, fack och patienter som ger olika negativa bilder av hur det ser ut inom förlossningsvården. Vi vill nu ha svar på vad som görs för att åtgärda problemen, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition. 

Vårdförbundet har sedan tidigare varnat för att läget är så allvarligt att patientsäkerheten kan vara hotad. Det är den låga bemanningen och kompetensflykt av barnmorskor och läkare som anges vara anledningen. Därför vill Socialdemokraterna nu vet hur regionen löser behovet av kompetent personal när en så stor andel valt att säga upp sig.

– För oss socialdemokrater är den en självklarhet att ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker i eller inför mötet med mödravården eller förlossningsvården, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition. 

Socialdemokraterna vill även veta vilka satsningar som Region Värmland gör utifrån de medel som kommit från regeringen. Huvudfokus från regeringen är att skapa en sammanhållen vårdkedja med ökad tillgänglighet men även för att stärka kvinnors hälsa. Svar på interpellationen lämnas på Regionfullmäktige den 20 oktober.

Följande frågor vill Socialdemokraterna ha svar på:

  • På vilket sätt arbetar regionen med regeringens satsning för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa i Värmland?
  • Till vilka aktiviteter har de statliga pengarna använts och hur mycket har respektive satsning kostat?
  • Hur löser regionen idag behovet med kompetent personal inom kvinnosjukvården när många sagt upp sig?

Ta del av interpellationen här

facebook Twitter Email