Kollektivtrafik för hela Värmland

Det borgerliga styret med stöd av SD och V har idag under kollektivtrafiknämnden Region Värmland fattat beslut om att börja köra tågtaxi. Det handlar då om hållplatserna Ås, Lerot och Brunsberg längs Värmlandsbanan. Socialdemokraterna anser att nämnden behöver ta ett helhetsgrepp för att se hur en sådan lösningen skulle kunna fungera för hela Värmland för att då se var behoven är som störst. Därför yrkande vi på en återremiss på ärendet. 

-För oss socialdemokrater är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som skapar resmöjligheter även i områden där det saknas tåg men även busslinjer. Därför vill vi se hur en sådan lösning kan skapa ett attraktivt alternativ för kollektivtrafikresande i hela Värmland, säger Tomas Riste (S) vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Socialdemokraterna ser även som en del av återremissen av ärendet svårigheter att ta beslut kring en lösning som kommer att driva på kostnaderna för nämnden, särskilt mitt under en pågående pandemi. Enligt tjänsteförslaget beräknas kostnaden uppgå till 800 000 kronor.

– Med tanke på de minskade intäkter som Corona innebär för kollektivtrafiken, kan det därför vara klokt att avvakta och se vilket ekonomiskt utrymme vi har i framtiden, säger Tomas Riste (S) vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

facebook Twitter Email