Klart med ny artilleriutbildning i Kristinehamn!

Idag presenteras överenskommelsen om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Regeringen kommer i den kommande propositionen ”Totalförsvaret 2021-2025” att föreslå förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas. Beslutet vilar på en överenskommelse mellan regeringen samt C och L.

Satsningar på Kristinehamn

För att omhänderta de ökade utbildningsbehoven som följer av fler artilleribataljoner återetableras Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält. Regementet ska ansvara för utbildning av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. Etableringen föreslås inledas i perioden 2021–2025 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030.

  • Det här är stora och viktiga satsningar på Värmland och på försvaret i hela landet där vi socialdemokrater vänt de borgerliga nedskärningarna till satsningar på en återuppbyggnad av ett starkt försvar, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.
  • Att Kristinehamn får den här satsningen tillsammans med andra, som förläggningen av EU:s sjukvårdslager, gör att vi åter förstärker Värmland som en viktig centralpunkt för Sveriges krisberedskap och säkerhet, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot. 

Kontakt för fler kommentarer

Mikael Dahlqvist (S)
Tel 072-538 41 80

facebook Twitter Email