Förslag antaget – fler vägar till att bli företagare

Värmland tillhör idag de regioner som har lägst nyföretagande och skillnaderna inom Värmland är stora. I den senaste rapporten från Entreprenörskapsforum 2019 blir utmaningarna tydliga där Värmland utifrån entreprenörskap och företagsamhet hamnar på en sista plats av alla Sveriges regioner. Det är en trend som måste brytas för vi vet att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag.

Därför är vi glada över att vi på senaste Regionfullmäktige fick vårt förslaget om att verka för en Entreprenörskapsutbildning på Karlstads Universitet bifallen. Ambitionen är att flera ska våga bli företagare där en av nycklarna är att utbilda och förbereda för entreprenörskap.

– Det här ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för fler att våga ta steget fullt ut och bli företagare. Det kommer stärka företagsklimatet och den ekonomiska tillväxten i såväl Värmland som i landet som helhet, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email