Välkomnade ombyggnation på CSK men med viss reservation

Under ärendet kring ombyggnation på Centralsjukhuset ville Socialdemokraterna se en tydlig skrivelse om att avskrivningskostnaderna för byggnationen inte får minska utbudet inom sjukvård i övriga Värmland. Anledningen är för att kostnaderna i de ekonomiska beräkningarna på sikt beräknas öka snabbare än skatteintäkterna.

– Det här är ett av de största besluten som vi tar i regionen och kommer ha stor ekonomisk påverkan under en lång tid. Därför ville vi se ett förpliktande om att när kostnaderna ökar måste vi lösa det med ökade intäkter, inte genom försämringar i verksamheter, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Regionfullmäktige hade en annan åsikt och det borgerliga styret, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade därför ned Socialdemokraternas förslag.  

– Ombyggnationen på CSK är nödvändig, det är vi alla överens om. Men vi från Socialdemokraterna vill nu inte se att viktiga resurser tas från sjukvården för att klara kostnaderna för byggnationen, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Följande skrivelse yrkade Socialdemokraterna på:

Investeringen uppskattas till 7 miljarder kronor i 2020 års penningvärde för projektet för åren 2020-2036. Avskrivningskostnader beräknas öka snabbare än skatteintäkterna vilket sannolikt innebär att ytterligare intäkter krävs för att undvika minskat utbud inom sjukvården i övriga länet. 

facebook Twitter Email