Uttalande från Distriktskongressen 2020

Trots Coronapandemin är det viktigt att det demokratiska arbetet fortgår så i helgen har vi socialdemokrater i Värmland arrangerat vår första digitala distriktskongress som kom att samla 139 ombud. En historisk kongress ur flera aspekter och utifrån rådande läge är det viktigt att vi som parti tar vårt ansvar i arbetet med att minska smittspridningen.

Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige. Människor har blivit sjuka eller avlidit och många har blivit av med jobbet. Samtidigt har krisen tagit fram det bästa ur det svenska samhället och ur det svenska folket. Krisen har visat hur vi alla har ett ansvar gentemot varandra. Många har också räckt en hjälpande hand till den som behövt det eller slitit dag och natt för att bekämpa smittan, för det ska ni ha vårt innersta tack!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under krisen tack vare goda statsfinanser kunnat leverera flera mycket omfattande krisstödspaket. Det har varit viktigt för att både kunna rädda jobb och stärka tryggheten för dem som trots krispaketen mist jobbet. Krisstödet har även varit viktigt för att stärka våra kommuner och regioner i upprätthållandet av en bra välfärd.

Vi socialdemokrater kommer alltid att sätta välfärden först – vård och omsorg ska ha de resurser som krävs för att alla ska känna trygghet i vårt samhälle. Dessvärre har krisen blottlagt brister i såväl vår äldreomsorg som krisberedskap som vi nu behöver hantera, men med en kris kommer också möjligheter.

Vi behöver nu se reformer och förstärkta resurser inom främst sjukvård, tandvård och äldreomsorg. Vägen ut ur krisen behöver inte leda tillbaka till hur det var innan. Vi kan välja att bygga ett bättre samhälle – ett starkare och mer jämlikt samhälle!

facebook Twitter Email