S vill ha svar om ambulanssjukvården

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag skickat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige i september. Det som man vill ha svar på är hur Region Värmland ska organisera sin ambulansverksamhet framöver.

– Regionen har ett viktigt ansvar för att leverera en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela vårt län. Därför vill vi ha svar på vad som ska gälla för att värna tryggheten för de mindre orterna och för landsbygden, säger Mats Sandström (S), Regionråd i opposition.

Det är utifrån vårens kritiserade förslag till förändringar inom ambulanssjukvården som frågorna är ställda. Förslaget om förändringar av ambulansen i Munkfors och Filipstad stoppades och argumentet var att det saknats politisk förankring. Vilket enligt Socialdemokraterna visar på ett bristande politiskt ledarskap.

– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att förändringar av utbudet av sjukvård i länet är en politisk fråga. Därför är vi kritiska till hur frågan har hanterats. Det måste bli bättre ordning på styrningen! säger Mats Sandström (S), Regionråd i opposition. 

Det Socialdemokraterna vill ha svar på är följande frågor:

  • Vilken inriktning ska gälla för att säkerställa en väl fungerande ambulanssjukvård i hela Värmland?
  • Vilka mål ska vara styrande för ambulanssjukvården?
  • Vilka förändringar av utbudet kan göras utan politiska beslut?
  • Vad händer med de förslag om förändringar som presenterades under våren.


Läs interpellationen här

facebook Twitter Email