(S) välkomnar stödåtgärder till kulturlivet

Socialdemokraterna välkomnar att stödåtgärder nu håller på att tas fram inom Region Värmland till det värmländska kulturlivet. På kultur- och bildningsnämndens sammanträde idag skickades det ett förslag från nämnden till regionstyrelsen om att bland annat anslå 13 miljoner till kulturlivet.

– Vi har länge efterfrågat ett särskilt stöd från Region Värmland. Vi lämnade därför redan i april in ett förslag om att vi behöver mildra de ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet, säger Erik Olsson (S) vice ordförande kultur- och bildningsnämnden.

Beslutar regionstyrelsen att anta förslaget kan kulturlivet även räkna med ytterligare stöd från den socialdemokratiskt ledda regeringen. För regeringen och samarbetspartierna kommer i budgeten för 2021 satsa 3,4 miljarder kronor extra till kulturen. Fokus är ge kultursektorn möjlighet till återhämtning och återstart. Men även för att ge en permanent förstärkning av den regionala kulturen och kulturskapares villkor.

– Satsningarna är viktiga för att allmänheten även fortsättningsvis ska kunna ha konst och kultur i hela länet. Men vi får inte glömma att vi har ett föreningsliv som också behöver stöd, säger Erik Olsson (S) vice ordförande kultur- och bildningsnämnden.

facebook Twitter Email