S kritiska till väghastighetssänkning

Våra vägar är livsnerven för både industri, skogsbruk, turism och arbetspendling. Nu vill Trafikverket återigen sänka hastigheten på två av våra värmländska vägar. En hastighetssänkning vi socialdemokrater ställer oss kritiska till då ingen analys gjorts kring vilka konsekvenser längre restider får för Värmlands utveckling.

– För oss Socialdemokrater är det viktigt att skapa förutsättningar för att hela länet ska utvecklas. Särskilt då vi är ett län med långa avstånd. Därför måste vi ha en infrastruktur med hög vägsäkerhet som möjliggör det, säger Åsa Johansson (S) Regionråd i opposition.

Läs mer om Region Värmlands remissvar till Trafikverket här

Läs gärna vår debattartikel i frågan här

facebook Twitter Email