(S) kritiska till fler privatiseringar inom vården

Under sammanträdet med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland blev det delade meningar kring hur partierna ser på att primärvården ska utformas framöver. På agendan stod det remissvar som regionen vill lämna på den statliga utredningen ”god och nära vård”.

-Att den nära vården behöver stärkas är vi alla överens om. Det vi inte är överens om är om vi ska ha fler privata utövare i vården eller inte, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna reagerar mot är att det borgerliga styret med stöd av SD i svaret från regionen ställer sig positiva till fler privatiseringar i den värmländska vården. Något som kan bli verkligt om utredningens förslag att inrätta ett obligatoriskt vårdval inom psykiatrin genomförs.

– Det är helt fel fokus enligt oss. För att vården ska bli den bästa för patienten och personalen behöver den samordnas bättre och inte splittras upp mellan ständigt fler vårdgivare, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

– Vi frågar oss vilka argument det finns för att privatisera inom psykiatrin?
Tidigare erfarenheter från köp av privat verksamhet inom barn-och ungdomspsykiatrin borde avskräcka eller åtminstone leda till ett kritiskt förhållningssätt, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

facebook Twitter Email