S förslag om att ta fram en träbyggnadsstrategi antaget

Under Regionfullmäktige antogs vår motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Region Värmland. En strategi som kan ge en tydlig målsättning där en bestämd andel av det som byggs av regionen ska vara träbaserat.

– Skogen som byggnadsmaterial har många fördelar. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, kortare byggtider och en minskad resursåtgång, säger Peter Söderström (S) kommunalråd i Arvika.

Idag är Värmland ledande inom Bioekonomi som är en del i hållbarhetsarbetet. Där används skogen som förnybar råvara istället för fossila bränslen. Genom motionen kan regionen fortsätta utvecklingen med att ta tillvara skogens betydelse för Värmlands utvecklingen men även för sysselsättningen.

– Skogsnäringen står idag för 24 procent av Värmlands industrianställda. I Grums har Stora Enso byggt en CLT-fabrik som generat över 60 nya arbetstillfällen. En träbyggnadsstrategi för Region Värmland ger därför en positiv signal till vårt regionala näringsliv, säger Åsa Johansson (S) Regionråd i opposition.

I Värmland är det bara Sunne och Arvika som antagit en strategi för ökad träbyggnation. Vi hoppas nu att regionen genom en träbyggnadsstrategi blir en förebild för de andra värmländska kommunerna i omställningen för ett hållbart byggande.

– Vi i Arvika är den andra värmländska kommunen att anta en träbyggnadsstrategi. Vi behöver bli bättre i Värmland att se skogen som en viktig råvara och som en del i arbetet för minskad klimatpåverkan, säger Peter Söderström (S) kommunalråd i Arvika.

Läs gärna den debattartikel vi haft i frågan här.

facebook Twitter Email