Nödvändig förstärkning av ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp för 2022–2023.

Satsningen ska fokusera på kompetensutveckling av ambulanspersonalen och anpassning av ambulanssjukvården till den planerade omställningen till en god och nära vård. Vidare behöver samordningen förbättras för att sjuktransporterna ska fungera effektivt.

– Värmland är ett län med stora avstånd och som region har vi ett viktigt ansvar att leverera en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela vårt län. Satsningen gör att vi kan värna tryggheten för de mindre orterna och för landsbygden, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Innan dagens nyhet från regeringen har Socialdemokraterna ställt en interpellation till Regionfullmäktige för att få svar på hur det borgerliga styret anser organisera ambulanssjukvården i Värmland. Det gjorde man utifrån vårens kritiserade förslag om förändringar av ambulansen i Munkfors och Filipstad. Förslaget stoppades med argumentet att det saknats politisk förankring.

– Med det nya tillskottet kräver vi socialdemokrater nu att det borgerliga styret i regionen har en bättre dialog och förankring med oss ute i kommunerna. För nu har vi möjligheten ta ett viktigt steg för att skapa en mer jämlik och effektiv ambulanssjukvård i hela Värmland, säger Mathias Lindquist (S) kommunalråd i Munkfors.

Förstärkt ambulanssjukvård är en del av januariavtalet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs gärna den debattartikel vi haft i frågan här.

facebook Twitter Email