Historiskt stora satsningar på värmländsk välfärd

Idag presenterar regeringen nya satsningar på Värmlands kommuner och regioner. För hela landet handlar det om ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. Det nya tillskottet görs för att stärka förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter. I dag presenteras även en preliminär fördelning av tillskottet för 2021. Med tidigare aviserade satsningar för 2021 handlar det för Värmlands del om sammanlagt 972 miljoner till välfärden.

  • Alla människor i Sverige har rätt till en god och likvärdig välfärd. Vi vet att coronapandemin och utvecklingen med fler äldre påverkar kommuner och regioners möjligheter att uppnå just detta. Därför presenterar vi idag stora satsningar på 573 nya miljoner till Värmlands kommuner och region. Tillsammans med tidigare aviserade satsningar handlar det om närmare en miljard i satsningar på Värmland 2021. Dessa ska gå till att stärka välfärden, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.
  • Hanteringen av spridningen av covid-19 kommer sannolikt att påverka kommuner och regioner även under kommande år. Samtidigt kvarstår det ökade behovet av vård, skola och omsorg till följd av att antalet barn och äldre ökar i förhållande till antalet invånare i åldern när man förvärvsarbetar, säger Mikael Dahlqvist (S).
  • Det här är välkomna pengar och framförallt ökningen av det generella statsbidraget kommer ge långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden i Kristinehamn. För vår kommun handlar det om 18 miljoner i extra satsningar på bara äldreomsorg. Därtill ytterligare nya satsningar på 16 miljoner som kommer kommunmedborgarna till del, säger Bjarne Olsson (S), oppositionsråd i Kristinehamn.
facebook Twitter Email