Fortsatta satsningar på skolan!

Som ordförande i riksdagens utbildningsutskott blir jag självklart extra glad över satsningar på skolan! 

Skolan är grunden i vårt samhälle. Alla elever ska ges samma möjligheter att lyckas oavsett om man bor i Årjäng, som jag, i Stockholm eller i Malmö.

Höstbudgeten innehåller flera bra satsningar på utbildningsområdet. Något som gör mig glad är den fortsatta satsningen på likvärdighetsbidraget där mest pengar går till de som behöver det allra bäst.

Dessutom satsar vi på att alla elever ska mötas av utbildade och skickliga lärare. För att uppnå det krävs mer satsningar på kompetensutveckling men också arbete för att öka läraryrkets attraktivitet. 

Vi har fortfarande lärarbrist i Sverige samtidigt som omställningsbehoven är stora till följd av pandemin. Genom att stärka den kompletterande pedagogiska utbildningen möjliggör vi för fler vägar till läraryrket. Den som redan har en akademisk utbildning ska bara behöva fylla på det som fattas, inte läsa om det man redan har med sig. Vi förstärker också möjligheten att vidareutbilda de som redan jobbar i skolan men saknar rätt utbildning. Det tycker jag är så bra satsning!

Jag vill också lyfta satsningarna på förbättrad distansundervisning och lärcentra. Det är avgörande för att man även där avstånden är långa ska kunna studera och ställa om.

Och alldeles särskilt gläds jag åt satsningen på forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare. Så bra och viktigt! #utbpol

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande, riksdagens utbildningsutskott

facebook Twitter Email