Fler sjuksköterskor kan utbildas vid Karlstads Universitet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår pengar som motsvarar 19000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i höstbudgeten. Efter en fördelning till svenska akademiska lärosäten så innebär det att Karlstads universitet får 592 nya platser för helårsstudenter 2021. Det innebär större möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och bättre förutsättningar för företag i Värmland att kunna hitta rätt personal i framtiden.

– Oerhört glädjande att Karlstads universitet nu får möjligheter att kunna utbilda fler sjuksköterskor, det behövs! Det kommer framöver att göra vården bättre för länets invånare, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Anledningen till satsningen på universitet och högskolor är bland annat att rekordmånga söker sig till högre lärosäten för att påbörja studier. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

facebook Twitter Email