Ytterligare krisstöd till kulturen i Värmland

Utbrottet av Coronapandemin (covid-19) slår hårt mot vårt samhälle, kultursektorn inget undantag. Före midsommar meddelade därför den socialdemokratiskt ledda regeringen om att skjuta till ytterligare 150 miljoner till kultursektorn.

Nu är det klart att Värmland får ta del av drygt 6 miljoner av krisstödet. Ett viktig tillskott till kulturlivet men som kunde varit större om vi socialdemokrater i Region Värmland fått igenom vårt förslag om att från Region Värmland skjuta till ytterligare medel. Medel som även ett hårt drabbat föreningsliv kunnat ta del av. Men på senaste Regionstyrelsen i juni röstades vårt förslag ned av det borgerliga styret med stöd av SD. Läs mer om vårt förslag här.

Läs mer om det regionala krisstödet här: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-150-miljoner-till-regionalt-krisstod/

facebook Twitter Email