S vill se ökat personaldeltagande vid politiska beslut

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag lämnat in en motion till onsdagens Regionfullmäktige, en motion där man vill se över möjligheterna till ett ökat deltagande av de fackliga organisationerna vid de politiska besluten.

  • För oss socialdemokrater är en nära samverkan mellan personalföreträdare och politiker grundläggande för att få en gemensam bild av situationen inom regionens verksamheter. Synpunkter som vi anser är viktiga för att fatta så bra beslut som möjligt, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.


Därför föreslår socialdemokraterna nu att de fackliga representanternas närvaro- och yttranderätt på Region Värmlands politiska möten ses över, så att de fackliga representanterna även bjuds in till att sitta vid bordet där deras synpunkter kommer politikerna till del.

  • Det är ändå de anställdas verklighetsbild vi pratar om och väldigt sällan upplever jag att synpunkter från de fackliga företrädarnas kommer politiken till del. Nu hoppas jag vi kan ändra på det genom ett ökat personaldeltagande vid de politiska besluten, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition. 


Det Socialdemokraterna föreslår är följande:

  • Att Regiondirektören får i uppdrag att se över hur berörda fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt ska se ut för Region Värmlands nämnder.  


Ta del av motionen här

facebook Twitter Email