Kallelse till ny distriktskongress

På grund av covid-19 ställdes ordinarie distriktskongress 2020 in och distriktsstyrelsen valde att återkomma med nytt datum för kongress. Då coronapandemin ser ut att fortsätta ett tag framöver kallar nu distriktsstyrelsen till en digital distriktskongress lördag 5 september kl 10.00 – 12.00.

Tanken är att då enbart behandla verksamhetsberättelse, nomineringstider och val av styrelse. Förslaget innebär alltså att motionshanteringen skjuts upp till nästa ordinarie distriktskongress och att den allmänpolitiska debatten får hållas vid ett senare tillfälle.

Digital kongress

För att kunna klara Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer distriktskongressen genomföras digitalt med verktyget Zoom.
För att alla ombud ska känna sig trygga med att delta kommer partidistriktet under augusti månad skicka ut lathundar till samtliga ombud för hur kongressen kommer genomföras. Därutöver planeras flertalet prova på-möten där samtliga ombud kan testa Zoom och ställa frågor om verktyget. Mer praktisk information kommer i augusti.

PS: Glöm inte att ta med era handlingar till mötet. Kongresshandlingarna finns även att ta del av digitalt här:

Ladda ner handlingarna i PDF

facebook Twitter Email