Äldreomsorgslyft ger hundratals anställda rätt till utbildning på arbetstid

Viktigaste prioriteringarna som samhälle just nu är att minska smittspridningen och rädda liv. Samtidigt måste vi rusta oss för tiden efter krisen. Då är möjligheterna till omställning, utbildning och rätten till trygga anställningar oerhört viktiga. 

Regeringen har tidigare presenterat ett äldreomsorgslyft som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid. Tillsammans bedöms satsningen komma att ge 10 000 heltidstjänster.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

  • Rätten till heltid inom omsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid är ett av våra vallöften inför valet 2018 som nu blir verklighet. En satsning som väntas ge välfärden i Värmland 341 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor, säger Mikael Dahlqvist (S).
  • Det är ingen hemlighet att vårdpersonalen många gånger har dåliga arbetsvillkor. Jag som socialdemokrat har en högre ambition och vill se en höjd status och attraktion i yrket. Ett arbete vi i regeringsställning påbörjade redan förra mandatperioden med satsningar på ökad bemanning i äldreomsorgen. Nu fortsätter vi det arbetet, säger Mikael Dahlqvist (S). 
facebook Twitter Email