Inställd distriktskongress

Under dagen (27/3) har Folkhälsomyndigheten lämnat en hemställan till regeringen om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Regeringen har därefter tagit beslutet att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Därav är den planerade distriktskongressen 4 april inställd. 

Det är en exceptionell situation som kräver exceptionella åtgärder. Vi behöver alla ta vårt ansvar för att rädda liv och minska smittspridningen. Distriktsstyrelsen ämnar återkomma med ett nytt datum för distriktskongressen senare under året när läget stabiliserats. Så spara era handlingar!

När vårt samhälle står mot stora utmaningar, vill jag till sist påminna er alla om hur viktig solidariteten är. Hjälp gärna medlemmar och närstående som tillhör riskgrupper. Använd telefon och digitala hjälpmedel för nya sätt att mötas. Tillsammans kan vi göra skillnad i denna kris, både för personer och får vårt gemensamma samhälle.

Åsa Johansson, ordförande

facebook Twitter Email