Uttalande om förändring av ambulansverksamheten

Socialdemokraterna är kritiska till den politiska hanteringen av omorganiseringen av ambulansverksamheten i Värmland. Beskedet som kom igår kommer innebära att ambulansstationen i Munkfors stängs och flyttas till Deje och att ambulanstiden i Filipstad minskas. Nu väljer det borgerliga styret att agera politiskt efter att besked om förändringar meddelats. Vi undrar därför vem det är som bestämmer i regionen?  

I fråga om ambulanserna tycks det saknas politiskt inflytande. Inga beslut om mål. Inga beslut om inriktning. Inga beslut om uppdrag. Vår syn är att politiken ska besluta om mål, inriktning och eventuella uppdrag om förändringar. Först därefter ska sedan verksamheterna komma med förslag till politiken.

Vi har sedan tidigare lämnat in ett förslag om att utvärdera och eventuellt förändra den politiska organisationen. Exemplet med ambulansorganisationen bekräftar att behovet är stort.

Självklart välkomnar vi den kommande diskussionen i Hälso- och sjukvårdsnämnden som det borgerliga styret nu förstått behovet av. Vår utgångspunkt inför denna diskussion är att tillgången på ambulanser är särskilt viktig för de glesbefolkade delarna av Värmland. Vi socialdemokrater vill stärka den nära vården i hela Värmland.

Ulric Andersson                Åsa Johansson                   Mats Sandström

facebook Twitter Email