S vill se en entreprenörskapsutbildning

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige lämnat in en motion där man vill se att Region Värmland tillsammans med Karlstads Universitet verkar för att inrätta en entreprenörskapsutbildning. Det gör man då Värmland utifrån Entreprenörskapsforum senaste rapport tillhör de regioner i Sverige med lägst nyföretagande och där skillnaderna inom Värmland är stora. 

– Ökat nyföretagande är avgörande för det värmländska näringslivets konkurrenskraft och Värmlands välfärd. Därför tar vi initiativ till samverkan mellan regionen och det offentliga för att stärka företagsamheten, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Även om Värmland har en positiv utveckling när det gäller andelen ungdomar som väljer att starta upp ett UF-företag på gymnasiet, så kan man se att många väljer att inte gå vidare och bli företagare senare i livet. Det vill Socialdemokraterna nu ändra på och anser att en entreprenörskapsutbildning på universitetsnivå skulle kunna få fler väljer att bli företagare efter de signaler man fått från näringslivet.

– Vi vet att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Att utbilda och förbereda för entreprenörskap är därför en viktig del för ett växande och hållbart företagande i Värmland, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Ta del av motionen här

facebook Twitter Email