S vill ha svar kring privata försäkringspatienter

Socialdemokraterna har till Regionfullmäktige ställt en interpellation där man vill veta hur Region Värmland hanterar patienter med privata försäkringar. Interpellationen ställer man efter en kartläggning i Region Stockholm som visar att privata försäkringar ger snabbare vård.

– Det är allvarligt att vi idag inom hälso- och sjukvården har ett system med privata lösningar som skapar gräddfiler i vården. Vi vill nu ha svar av det borgerliga styret om det förekommer även i Region Värmland, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition

Statistik visar att andelen patienter med privata sjukförsäkringar växer i Sverige och uppgår till över 650 000 patienter. För att hejda utvecklingen valde den S-ledda regeringen under förra mandatperioden att lägga fram ett lagförslag som dock röstades ned av allianspartierna och SD. 

– Vi behöver göra mer för det här går emot tanken på jämlik vård där vi riskerar ta redan knappa personalresurser i anspråk för försäkringspatienter, säger Monica Bergkvist Andersson (S) ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

I sin interpellation vill Socialdemokraterna ha svar på följande frågor:

  • Förekommer det att regionens egna vårdenheter, eller vårdgivare med vårdavtal hos regionen, tar emot försäkringspatienter?
  • Om så är fallet, hur hanteras dessa patienter i fråga om väntetider och prioritering av medicinska behov i förhållande till övriga patienter?

facebook Twitter Email