En hälso- och sjukvård för hela Värmland

När individen är som mest utsatt ska samhället vara som starkast. Därför är socialdemokraternas viktigaste uppgift en trygg välfärd för alla. Efter nio år i opposition kan vi dessvärre se en hälso- och sjukvård i Värmland som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och att det är alldeles för stora variationer i kvalité och utbud beroende var i Värmland man bor. Alltför många värmlänningar känner idag oro för att inte få hjälp i tid och vården känns för långt bort. Det kan vi inte acceptera, det måste bli bättre!

I Sveriges kommuner och Regioners (SKR) senaste undersökning av patienternas uppfattningar om vården, kan vi se att förtroendet för våra värmländska vårdcentraler är lågt. Väntetiderna är inte rimliga och vården ges inte på lika villkor. Därför lägger vi socialdemokrater ett reviderat förslag till budget för Region Värmland för att värmlänningen ska känna sig trygg med att få den vård man behöver i rätt tid.

Som en del i satsningen för ökad tillgänglighet prioriterar vi tre områden i vårt budgetförslag:

  • Vi vill stärka vårdcentralerna. För oss ska vårdcentralerna vara första instans där värmlänningen ska kunna få mer vård utan att behöva åka in till sjukhus eller akuten.
  • Vi vill utveckla arbetet med sjukvårdsrådgivningen 1177 för att hålla ihop vårdkedjorna.
  • Vidare anser vi att krafttag behöver tas för att ordna upp de stora problem som den psykiatriska vården har idag. Det ska inte spela någon roll om man lider av kroppslig eller psykisk ohälsa utan man ska känna sig trygg med att den psykiatriska vården finns där, när man behöver den.

Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är stora, men politiken kan göra skillnad. Därför vill vi använda de tillkommande resurserna från förändrat utjämningssystem och från den socialdemokratiska regeringen till satsningar inom sjukvården. Det behövs rejäla satsningar för kortare köer, ökad tillgänglighet och mer likvärd vård efter behov. Nu hoppas vi att resterande partier i Regionfullmäktige håller med.

Ulric Andersson (S) regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) regionråd i opposition

Mats Sandström (S) regionråd i opposition =

facebook Twitter Email