S vill ha mer personal och bättre tillgänglighet i den värmländska hälso- och sjukvården

Socialdemokraterna vill mer och har därför idag lämnat in sitt reviderade förslag till budget för 2020 för Region Värmland. Det man vill är att utifrån delar av de tillkommande resurserna från förändrat utjämningssystem och från den socialdemokratiska regeringen göra en rejäl satsning på den värmländska hälso- och sjukvården.

  • Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är stora, vi behöver ta krafttag. Därför lägger vi socialdemokrater ett reviderat förslag till budget för att värmlänningen ska känna sig trygg med att få den vård man behöver i rätt tid, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Som en del i satsningen för ökad tillgänglighet prioriterar Socialdemokraterna tre områden. Man vill stärka vårdcentralerna, utveckla sjukvårdsrådgivningen 1177 och intensifiera arbetet inom psykiatrin för att lösa utmaningar som köer och underbemanning. Satsningarna hoppas Socialdemokraterna ska ge mer likvärd vård efter behov.

  • En trygg välfärd för alla går alltid först för oss socialdemokrater. Men alltför många patienter känner idag oro för att inte få hjälp i tid och att vården känns för långt bort. Det kan vi inte acceptera, det måste bli bättre! Säger Mats Sandström (S), regionråd i opposition.

Socialdemokraterna föreslår att hälso- och sjukvården ska få utökad budgetram på 170 miljoner. Förslaget kommer att hanteras under Regionstyrelsen den 28 januari.

  • Som socialdemokrat är jag övertygad om att vårt förslag kommer göra skillnad för värmlänningen med kortare köer och ökad tillgänglighet men även bättre arbetsmiljö för vår personal, säger Åsa Johansson (S), regionråd i opposition.
facebook Twitter Email