S välkomnar lösning för Kinship Center

Socialdemokraterna i Region Värmland delar den oro som finns kring bevarandet av Kinship Centers verksamhet med arkiv, bibliotek och databaser om migration. Därför välkomnar vi dagens beslut i Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd, efter initiativ från oss om att hitta en lösning för Kinship Centers basverksamhet. 

  • Kinship Center har arkiv som är en viktig del av vårt kulturarv och historia. Därför är vi socialdemokrater glada över dagens beslut, säger Erik Olsson (S) vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden.

Det förslag som antogs i nämnden innebär att regionen ska försöka hitta en lösning i dialog med Kinship Center för hur föreningens arkiv, bibliotek och databaser även fortsättningsvis ska kunna vara tillgängliga för forskning och studier. 

  • Vi tycker att det här beslutet är den bästa lösningen efter omständigheterna som ändå möjliggör att Kinship Centers arbete kan bevaras, säger Erik Olsson (S) vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden
facebook Twitter Email