Vi kräver statlig service i hela länet

I en skrivelse till Statens Servicecenter och civilminister Lena Micko kräver samtliga S-råd i Värmland ökad statlig service i hela Värmland

Under en längre tid har det skett en utveckling där företag, banker och den statliga servicen lämnat landsbygden. Sist i raden är Arbetsförmedlingen som tvingats stänga ner majoriteten av sina kontor. En fungerande landsbygd innebär att det finns förutsättningar att både bo och verka på orten. Det är statens uppgift att se till att det finns tillgång till en grundläggande service runt om i Sverige.

När politiken sviker landsbygden ökar polariseringen i vårt land och allt fler människor verkar söka sitt hopp om förändring till mer odemokratiska rörelser. För att vända utvecklingen har regeringen bland annat gjort satsningar på servicekontor, något som vi välkomnar.

Värmland är ett av de län som under de senaste decennierna förlorat flest statliga arbetstillfällen i landet. Värmland är också starkt drabbat av urbaniseringen där delar av värmlänningarna i landsbygdskommuner söker sig till större städer för jobb och bättre serviceutbud. Med anledning av detta anser undertecknade att Värmland bör utses till försökslän med statliga servicekontor i varje kommun.

Socialdemokraterna Värmland

UNDERTECKNAS AV RIKSDAGSLEDAMÖTER, REGIONRÅD, KOMMUNAL/OPPOSITIONSRÅD: Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp, Mikael Dahlqvist, Ulric Andersson, Åsa Johansson, Mats Sandström, Peter Söderström, Hans-Peter Jessen, Per Gruvberger, Per Lawén, Leif Haraldsson, Tomas Pettersson, Linda Larsson, Anders Tallgren, Anders Johansson, Bjarne Olsson, Mathias Lindqvist, Per Aspengren, Hans Jildesten, Tobias Eriksson, Ann Mlakar, Ann-Katrin Järåsen, Daniel Schützer

facebook Twitter Email