Bifall till motion om elektrifiering av Fryksdalsbanan

Under senaste Regionfullmäktige bifölls vår motion om att regionen ska större ansvar för att arbeta för en elektrifiering av Fryksdalsbanan inför kommande planperiod.

Region Värmland har gemensamt med kommunerna Torsby, Sunne och Kil under ett antal år investerat i en upprustning av Fryksdalsbanan. Det har varit en helt nödvändig åtgärd inte minst för att visa Trafikverket att vi tror på att en modern tågförbindelse bidrar till Värmlands utveckling. Det handlar såväl om en snabb och bekväm persontrafik som godstrafik som avlastar ett redan tungt belastat vägnät.

  • Nu tar vi ett viktigt steg framåt och prioriterar en elektrifiering i kommande planperiod. En framtida elektrifiering av Fryksdalsbanan kommer innebära stora miljö- och samordningsvinster där vi även får bana som går att integrera med övrig tågtrafik i länet, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition

Du kan ta del av motionen här

facebook Twitter Email