Våra prioriteringar i riksdagen

Det finns en rad samhällsproblem som vi måste ta hand om. Det handlar bland annat om brister i sjukvård, skola, pensioner och äldreomsorg. Det handlar också om gängbrottslighet och skjutningar, om bristande integration och segregation. Lägg därtill klimathotet och klyftan mellan stad och land.

Vi socialdemokrater ser en rad lösningar på problemen, men de lösningarna fordrar två saker: att vi prioriterar rätt, och att vi jobbar tillsammans.

Här är vad vi kommer att satsa särskilt på kommande mandatperiod:

Vi sätter alltid välfärden främst. Det innebär bra utbildning, god omsorg och att alla som behöver får vård efter behov och inte efter plånbok, oavsett var i landet man bor.

Pensionerna ska höjas. Under förra mandatperioden gav vi pensionärer i genomsnitt 1 600 kronor mer i plånboken varje månad. I budgeten för 2020 förbättrar vi ekonomin för dem med lägst pensioner och fortsätter avskaffandet av pensionärsskatten.

Vi ska snabba på integrationen. Sverige tog ett mycket stort ansvar under flyktingkrisen 2015. Vi står upp för en ordnad och reglerad migration. Människor som beviljas asyl i Sverige ska snabbt bli en del av samhället. Vi vill också få bort fusk och utnyttjande av arbetskraft och koncentrera arbetskraftsinvandringen till bristyrken.

Tryggheten ska öka. Alla ska kunna lita på att polisen finns när den behövs. Vi ska vara stenhårda mot brotten med skärpta straff, starkare verktyg till polisen och 10 000 fler polisanställda. Men vi är också stenhårda mot brottens orsaker så att kriminalitet aldrig ska behöva bli ett alternativ för unga.

Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Klimatkrisen är kanske mänsklighetens största utmaning. Men det är en utmaning vi klarar av, och en möjlighet vi ska ta.

Allt detta kan vi genomföra tack vare Januariavtalet, som har brutit blockpolitiken och skapat förutsättningar för att långsiktigt lösa de samhällsproblem vi står inför. Vi får inte glömma att alternativet hade varit en historiskt konservativ M/KD-regering med stöd av SD, vars politik skapar klyftor mellan människor och gynnar de redan rika.

Sverige blev ett framgångsland genom att vi gemensamt tog ansvar för de problem som fanns och löste dem tillsammans. Så ska vi fortsätta att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot
Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot
Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email