Region Värmland bör ta större ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande för att ta sig an framtidens utmaningar. För att kunna klara av dessa utmaningar behöver Region Värmland ta ett större ansvar och inflytande för arbetsmarknadspolitiken anser företrädare för Socialdemokraterna.

Arbetsmarknadsläget har under en längre tid förbättrats i Värmland i takt med att ungdomsarbetslösheten sjunkit och sysselsättningen och antalet lediga jobb ökat. Det är en positiv utveckling, men vi kan se stora skillnader mellan olika grupper. Fortsatt är arbetslösheten högst bland utrikesfödda och personer som inte har en fullständig gymnasieexamen. Tre av fyra inskrivna arbetslösa ingår i någon av dessa grupper hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadspolitiken bygger idag i första hand på statliga åtgärder för att öka sysselsättningen. Arbetsförmedlingen som arbetar på uppdrag av regeringen genomgår just nu en omstrukturering av sin organisation. Det efter att budgeten från M-KD med stöd av SD röstades igenom av riksdagen. Det är en reformering som bland annat innebär en omstrukturering och nedstängning av lokalkontor med försämrad service som följd. I Värmland kommer tio kontor att stängas och de två första har redan stängts i Grums och Storfors.     

Den svenska arbetsmarknadspolitiken befinner sig i ett nytt skede, där roller och ansvar omformas och helt nya aktörer kommer till. Tidigare har arbetsmarknadsfrågorna varit en marginell del av det regionala utvecklingsuppdraget men får en allt större roll. Det gör att lokala och regionala initiativ blir allt viktigare och kraven på samverkan ökar.

Därför har vi socialdemokrater i den Regionala utvecklingsnämnden tagit initiativ till att Region Värmland ska ta ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågorna. Vi anser att regionen kan vara en samordnade roll mellan bra lokala satsningar och höga nationella ambitioner samtidigt som vi också kan göra egna satsningar på jobb i regionen.  

Utmaningarna för regionen framöver är inte mindre utan större. Den demografiska utvecklingen där andelen äldre och barn ökar mer än andelen personer som är arbetsföra innebär utmaningar för vår gemensamma välfärd, inte minst när det gäller möjligheten att rekrytera personal. En aktiv regional arbetsmarknadspolitik är därför avgörande för vår framtid och vi anser att Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande för att ta sig an framtidens utmaningar. 

Åsa Johansson (S) – vice ordförande Regional utvecklingsnämnden

Thomas Andersson (S) – ledamot Regional utvecklingsnämnden

Malin Hagström (S) – ledamot Regional utvecklingsnämnden

Anders Tallgren (S) – ledamot Regional utvecklingsnämnden

Lisa Levin (S) – ledamot Regional utvecklingsnämnden

Tobias Eriksson (S) – ersättare Regional utvecklingsnämnden

Ann-Katrin Järåsen (S) – ersättare Regional utvecklingsnämnden

Per Aspengren (S) – ersättare Regional utvecklingsnämnden

Åsa Hååkman-Felth (S) – ersättare Regional utvecklingsnämnden

Thomas Rehn (S) – ersättare Regional utvecklingsnämnden

facebook Twitter Email