Korta väntan! Nu drar vi igång kampanj för bättre sjukvård

Vi vill värna den jämlika, jämställda och nära vården i hela länet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor, alla har rätt till en välfungerande hälso- och sjukvård.

Efter åtta år i opposition kan vi socialdemokrater se en hälso- och sjukvård i Värmland som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och att det är alldeles för stora variationer i kvalité och utbud på vårdcentralerna beroende på var i Värmland du bor.

Det är inte en acceptabel utveckling. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att när livet är skört ska samhället vara som starkast. Det är en hörnsten i välfärden.

Vi vill därför se satsningar på våra vårdcentraler för att du snabbare och enklare ska kunna få hjälp. För oss ska vårdcentralerna vara första instans där du i framtiden ska kunna få mer vård utan att behöva åka in till sjukhus eller akuten.

Vi vill satsa på följande:

  • Mer resurser till vårdcentraler i glesbefolkade områden för att öka möjligheten att kunna anställa mer personal.
  • Snabbare hjälp på vårdcentralen om du lider av psykisk ohälsa. 
  • Hyrläkarberoendet måste stoppas. Du ska få en fast läkarkontakt.
  • Sjukvårdsrådgivningen ska underlätta för patienterna att komma i kontakt med vården utan onödig väntan. 
  • Att mer vårdpersonal anställs och att administrationen minskas.facebook Twitter Email