En budget för ökad tillgänglighet

Socialdemokraterna har utifrån överenskommelsen med C, L och MP nu presenterat budgeten för kommande år. Det är en budget som för Region Värmland kommer att innebära en stor skillnad i förutsättningarna att leverera välfärd åt värmlänningarna. Efter åtta år av borgerligt styre kan vi se stora skillnader inom hälso- och sjukvården som måste bli bättre, skriver socialdemokraternas tre regionråd i opposition idag.
 

Välfärden i Värmland är hårt ansträngd och det är något som vi socialdemokrater i regionen har kunnat se under en längre tid i opposition. Alltför ofta tillhör våra sjukhus de sämsta när det gäller tillgänglighet och vårdkvalitet vid olika diagnoser. Vi kan se en växande ojämlikhet beträffande tillgängligheten vid vårdcentralerna med alldeles för stora variationer beroende på vart du bor. Andra allvarliga områden vi ser är bristen på både personal och vårdplatser.  

Det är inte en acceptabel utveckling, för oss socialdemokrater är det en självklarhet att när livet är skört ska samhället vara som starkast. Det är en hörnsten i välfärden. Därför gör den socialdemokratiska regeringen nu viktiga satsningar för kortare köer, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov i höstbudgeten. Det gör vi för att värna den jämlika och nära vården i hela Värmland. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor, alla har rätt till en välfungerande hälso-och sjukvård.

Utöver resursförstärkning på närmare 160 miljoner till regionen gör regeringen budgetsatsningar på barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar och regionen får nu tillskott för att förbättra vården för unga och barn med psykisk ohälsa. I Värmland kan vi se att söktrycket är högt och väntetiderna är oacceptabelt långa men även att vi är det län med högst antal självmord. Det är ett arbete som måste bli bättre och konkret innebär satsningen förutsättningar till att korta köer och öka tillgängligheten, barn ska inte må dåligt en dag för länge utan stöd.

För att vi ska kunna öka tillgängligheten och kapa köerna behöver vi fler händer i den värmländska hälso- och sjukvården. Behovet av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är i Värmland och i Sverige stort och förväntas öka framöver. För att möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård får nu regionens sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning. Satsning som kommer öka yrkets attraktivitet och minska risken för bland annat inställda operationer. Värmlänningen ska kunna känna trygghet i vården och specialistsköterskornas kompetens är central för en god, tillgänglig och patientsäker vård.

Problemen som finns i Sverige och Värmland kan bara lösas om vi gemensamt tar ett större ansvar för vår trygghet och sammanhållning. Regeringens budget skapar förutsättningar för regionen att leverera en god och nära vård. Som opposition förutsätter vi att det borgerliga styret använder resurserna på ett klokt sätt, detta för att leverera en hälso- och sjukvård till värmlänningarna med ökad tillgänglighet.

Ulric Andersson (S) – Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) – Regionråd i opposition

Mats Sandström (S) – Regionråd i opposition

facebook Twitter Email