Skatteväxling ger 149 miljoner till värmlänningarna

Idag presenterade regeringen och dess samarbetspartier ett förslag om en ny kraftfull grön skatteväxling med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Som en del av den gröna skatteväxlingen avser nu regeringen föreslå att boende i vissa glest befolkade områden ska få en skattereduktion. I Värmland berörs tio kommuner.

  • För mig är detta en oerhört efterlängtad och bra nyhet. Vi måste ta tag i de klyftor som uppstått i vårt samhälle mellan stad och land. Det här är riktig socialdemokratisk politik som ger människor i glesbygden bättre förutsättningar till utveckling, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.
  • Det märks att villkoren för oss på landsbygden får allt större uppmärksamhet i rikspolitiken. Först utjämningssystemet som ger våra kommuner ökade resurser och nu en skattereduktion som ger värmlänningarna i de tio berörda kommunerna 149 miljoner extra årligen. Det här visar på att vi är på rätt väg mot ett starkare samhälle, säger Åsa Johansson (S), regionråd i opposition.  
  • Det här blir både en kompensation och en regional stimulans som kan underlätta utvecklingen på landsbygden. Samtidigt är det helt rätt i tiden att vi får till en skattepolitik där pengarna från höjda miljöskatter går tillbaka till befolkningen i glesbefolkade kommuner, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.

För mer information

Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot, tel 072-538 41 80
Åsa Johansson (S), regionråd i opposition, tel 070-880 71 53

facebook Twitter Email