Nytt servicekontor placeras i Torsby

God statlig närvaro och service är viktigt för legitimiteten och förtroendet för staten. Den bidrar även till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Även om myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla sina digitala lösningar har såväl privatpersoner som företagare behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig service.

Lokal statlig service är särskilt viktigt för de som har svårigheter med att ta del av de digitala tjänsterna som till exempel nyanlända, personer med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta. Därför presenterade nu statsministern i sin regeringsförklaring att fyra servicekontor öppnas. Med de statliga servicekontoren har besökarna möjlighet att få service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt framöver även till viss del Arbetsförmedlingen..

  • Äntligen blir politik verklighet. Det är här oerhört viktigt som signal om att vi menar allvar med att hela Sverige ska leva. Men ännu viktigare för alla Torsbybor som åter får tillbaka den statliga servicen som lämnat landsbygden, säger Ann-Katrin Järåsen (S), kommunalråd, Torsby.
  • Det här symboliserar en början på en ny riktning i Värmland där den långt gånga centraliseringsvågen nu stoppas och där vi istället vänder utvecklingen. I ett första steg bygger vi nu fyra servicekontor runt om i landet, säger Mikael Dahlqvist (S).
  • Med etableringen av dessa fyra kontor fullföljer vi också den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om statliga servicekontor. Därutöver kommer vi även att bygga ut kontorsnätet ytterligare. Regeringen kommer återkomma om lokaliseringen av resterande kontor, avslutar Mikael Dahlqvist (S).

För mer information

Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot, tel 072-538 41 80
Ann-Katrin Järåsen (S), kommunalråd, tel 070-190 61 07


Bild Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Torsby#/media/Fil:Torsby.jpg

facebook Twitter Email