Motion om barn och ungas psykiska ohälsa bifallen

Igår under Regionfullmäktige fick vi bifall på vår motion om att en genomlysning ska göras inom området psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Den psykiska ohälsan växer sig allt starkare i vårt samhälle och många som lider får idag en otillräcklig vård, det är inte acceptabelt. Det ska inte spela någon roll om man lider av kroppslig eller psykisk ohälsa, vården ska alltid finnas där för värmlänningen när man behöver den.

En genomlysning kommer nu att genomföras som ska ta krafttag för att förbättra vår organisation och tillgodose stöd, vård och behandling.

Motionärer är Daniel Schützer och Christina Wahrolin.

Du kan ta del av motionen här

facebook Twitter Email