Hur stärker regionens underskott Värmland?

Flertalet kommunalråd och företrädare för Värmlands kommuner skriver idag om att de känner en stor oro för hur en kostnadsreduktion på 490 miljoner för Region Värmland kommer att påverka Värmlands kommuner och invånare. En oro som det borgerliga styret behöver ta på allvar för Värmlands utveckling och tillväxt.

Vi har nu fått ta del av förslaget till regionplan och budget för Region Värmland för kommande år. Det är ett förslag där vi som företrädare för våra kommuner reagerar starkt på den skrivelse som finns rörande behovet om en kostnadsreduktion på 490 miljoner för 2020. En kostnadsreduktion som motsvarar driften på våra två mindre sjukhus i Värmland. Vi känner en stark oro för hur kostnadsreduktionen kommer att påverka värmlänningen och våra kommuner. Inte minst när det gäller tillgängligheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön men även för Värmlands utveckling.

Hur kostnadsreduktion på nästan en halv miljard kommer att ske har det borgerliga styret inte presenterat och det finns inte några konsekvensanalyser tillgängliga. Men för oss är det en självklarhet att vården ska fungera väl i alla delar av Värmland. Vi behöver ha både den högspecialiserade vården på alla våra tre sjukhus och tillgängliga vårdcentraler i alla kommuner, som ger oss den bästa möjliga vården när vi behöver den.

För att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas behöver den regionala utvecklingen stärkas. Regionen har här en viktig och samordnande roll när det gäller näringslivsutvecklingen. Med en stark tillväxt skapar vi förutsättningar att öka skatteintäkterna. Det är nödvändigt då Värmland likt många andra är en region med utmaningar där behovet av vård ökar mer än vad resurserna räcker till. Lägg där till utmaningen med demografin där andelen äldre och barn ökar mer än den arbetsföra befolkningen. Färre ska försörja och ta hand om fler. Utmaningarna framöver är inte mindre utan större.

Det ekonomiska läget för regionen ställer krav på en organisation som anpassar sig för att kunna värna en stark offentlig sektor och en gemensamt finanseriad välfärd där varje skattekrona används på mest effektiva sätt. Vi anser att regionen behöver ha ingående dialog med oss ute i kommunerna hur vi vänder regionens underskott till en styrka. Vi vill ha besked från det borgerliga styret om hur våra kommuner och invånare kommer att påverkas av kommande kostnadsreduceringar samt om det kommer innebära någon negativ påverkan på våra två mindre sjukhus i Arvika och Torsby.  

Peter Söderström (S) – Kommunalråd Arvika

Ann-Katrin Järåsen (S) – Kommunalråd Torsby

Mathias Lindquist (S) – Kommunalråd Munkfors

Hans-Peter Jessen (S) – Oppositionsföreträdare Eda

facebook Twitter Email