Upp till kamp för ökad jämställdhet

Den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen över hela världen men även i Värmland, skriver Åsa Johansson i VF 8/3 2019.

I år uppmärksammar vi det lite extra då det är 100 år sedan som lagförslaget om allmän och kvinnlig rösträtt slutligen röstades igenom av Sveriges riksdag. Många har säkert följt den kritikerrosade serien ”Fröken Frimans krig” om hur den kvinnliga rösträtten inte alltid har varit en självklar del av vårt demokratiska statsskick. De konservativa partierna fick till slut efter påtryckningar från Socialdemokraterna driva igenom förslaget om lika och allmän rösträtt.

Hundra år senare finns det fortfarande konservativa krafter inom politiken som vill göra det svårare att vara kvinna. I valet till Europaparlamentet i maj finns det partier där kvinnor åter riskerar se sina rättigheter gällande sin kropp och hälsa ryckas ifrån dem. Sverigedemokraterna tillhör idag den konservativa gruppen i Europaparlamentet som i frågor om aborträtt och jämställdhet driver en politik som inte hör hemma i dagens Europa. Det säger en del om den politik som Sverigedemokraterna har inom jämställdhetsområdet.

Ambitionen med den internationella kvinnodagen enligt FN är att uppmärksamma den kamp som kvinnor världen över driver. Det är en kamp för att fullt ut vara människor och medborgare med egen röst och rätt. En kamp som vi socialdemokrater stöttar och driver. Sverige har idag en socialdemokratiskt ledd regering som tydligt tagit ställning i frågan om jämställdhet genom att vara världens första feministiska regering. Men berättelser från #Metoo visar att det jämställda Sverige inte alls är så jämställt som vi kanske tror.

I Värmland kan vi se hur ojämställdheten skapar klyftor i vårt län. Klyftor som har konsekvenser för hela samhället och det kan vi inte acceptera. Vi vet att kvinnor i Värmland fortfarande tjänar mindre än männen och under ett år rör det sig om hela 55 000 kronor. Detta trots att en högre andel kvinnor än män studera vidare efter gymnasiet. Tittar vi bland våra större företag så innehas VD-posten till 9,3 procent av kvinnor. Inom politiken är det bara i fyra av våra 16 kommuner som en kvinna är ordförande för kommunstyrelsen. Vi ser även att i alla våra kommuner är ohälsotalen högre hos kvinnor än hos män. Statistiken är tydlig, mer måste göras.

Som en del i att öka takten i jämställdhetsarbetet inrättade den socialdemokratiskt ledda regeringen under förra mandatperioden Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget är att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Det är ett arbete som omfattar frågor om inflytande, ekonomi, hälsa och utbildning. Genom att riksdagen i höstas röstade igenom en M-KD budget hotades Jämställdhetsmyndigheten av nedläggning. Det är bevis på hur den konservativa kraften inom politiken påverkar jämställdhetsarbetet negativt. Men tack vare den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna och tre andra partier kunde myndigheten räddas.

Mot bakgrund av detta och den utveckling vi ser så är det viktigare än någonsin att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Kvinnofrågan är åter i ett skede som kommer bli avgörande för framtiden och flickors möjlighet att utvecklas. Nu är det viktigt att vi alla tar ett ansvar i frågan om det ska bli en förändring. Tillsammans kan vi nå målet om ett mer jämlikt och självklart ett jämställt Värmland.

Åsa Johansson (S)
Distriktsordförande Socialdemokraterna Värmland

facebook Twitter Email