S vill veta vilka förändringar som behövs inom vården

Socialdemokraterna i Region Värmland har till Regionfullmäktige nu på onsdag ställt en interpellation till det borgerliga styret. I interpellationen vill Socialdemokraterna ha svar på vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen om bästa vårdkvalitet och vård utan köer.

– Vi ställer interpellationen eftersom vi ser att det finns områden där Värmland halkar efter andra jämförbara regioner. Det är inte bra för värmlänningen, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

I den jämförelse som Socialdemokraterna har gjort går det att se förbättringsområden när det gäller patienters syn på vården. Det är områden som omfattar patienters förtroende för sjukvården där värmlänningarna har svagt förtroende för vårdcentraler och sjukhus.

– Det är givetvis inte bra att vi har ett lågt förtroende för våra sjukhus och vårdcentraler. Det är viktiga pusselbitar i arbetet för att stärka den värmländska hälso- och sjukvården, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Interpellationen kommer att tas upp till Regionfullmäktige nu på onsdag där svar ges på de frågor som Socialdemokraterna ställt.

– Nu vill vi socialdemokrater få svar på vilka förändringar som behöver göras för att förbättra arbetet och nå målen om bästa vårdkvalitet och vård utan köer, säger Linda Johansson (S)

För ytterligare kommentarer:

Mats Sandström tel. 070-248 48 52

Linda Johansson tel. 070-364 16 03

facebook Twitter Email