Rapport från partikongressen 2019

I Värmlands delegation på Socialdemokraternas partikongress i Örebro ingick 13 ombud där Linda Larsson, kommunalråd i Karlstad varit delegationsledare. Linda är ett av ombuden som under kongressen höll det mest bejublande inläggen om partiets migrationspolitiken. Ett inlägg som fått positiv reaktion hos ombuden men även på sociala medier. Linda vill se ett parti som visar handlingskraft i frågan för ett mer humant mottagande.

Det är hög tid att på allvar diskutera migrationspolitiken konsekvenser. Nationella beslut omkullkastar kommunernas integrationsarbete och skapar stort lidande och stor oro för enskilda individer och familjer. Detta är inte värdigt Sverige 2019, säger Linda Larsson.

Andra frågor som Värmland valde att lyfta går i Greta Thunbergs spår för att mer måste göras i omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Här lyfte Anders Tallgren behovet av att stärka och bygga ut tåginfrastrukturen men särskilt fokus på sträckan Oslo-Stockholm för ökad regional tillväxt längts stråket.

Oslo-Stockholm under tre timmar kan bli ett flaggskepp när det kommer till samverkan mellan två länder och mellan det privata och det offentliga. Det skulle vara ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget på hela sträckan. Ett alternativ som är samhällsekonomiskt lönsamt för både resenärerna, företagen och för vårt klimat. Dock saknar vi en tydlig skrivning om projektet i januariavtalet, säger Anders Tallgren.

Värmlandsdelegationen valde även under kongressen att stödja förslaget om att alla barn ska ha rätt till mer än 15 timmar i förskolan och fritidshemmet.

Mer tid i förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga är betydelsefullt för barns utveckling och en central jämlikhetsfråga, säger Ann Mlakar.

Under kongressen valdes även Tomas Riste in som ersättare för partiets valberedning.

Fakta om Värmlands ombuden:

 • Linda Larsson, delegationsledare, Karlstad
 • Anders Tallgren, Karlstad
 • Anna Dahlén Gauffin, Karlstad
 • Samuel Carlén, Kristinehamn
 • Åsa Hååkman Felth. Filipstad
 • Ulf Engström, Kristinehamn
 • Ann Mlakar, Säffle
 • Erivan Waysi, Grums
 • Jessica Larsson, Hagfors
 • Nicklas Hartwig, Munkfors  
 • Frank Lassen, Grums
 • Anders Leander, Grums  
 • Thorbjörn Parling, Filipstad  
facebook Twitter Email