Vi vill ha svar om sjukvårdsrådgviningen

Socialdemokraterna i Region Värmland har lämnat in en interpellation rörande sjukvårdsrådgivningen 1177. Vi var redan vid beslutet om upphandling kritiska till att lägga ut sjukvårdsrådgivningen på entreprenad med risk för patientsäkerheten. Vi har nu nåtts av informationen att det företag som upphandlades, Medhelp, inte haft tillräckliga säkerhetsrutiner. Brister som lett till att känsliga patientuppgifter legat ute för avlyssning och nedladdning.

Målsättningen med sjukvårdsrådgivningen är huvudsakligen att öka patienters trygghet i vardagen. Det är ett förtroende som genom skandalen med Medhelp skadats. Enligt avtalet med Medhelp löper det ut 20190228 men samarbetet fortsätter till hösten 2019. I vår interpellation vill vi därför ha svar på hur förlängningsavtalet ser ut som slutits med Medhelp för perioden. Vi vill även ha svar på hur övriga avtal ser ut ser ut som slutits med privata vårdgivare när det gäller att säkerställa informationssäkerhet och integritet för patienterna.

I höst kommer Region Värmland att ta över sjukvårdsrådgivningen i egen regi. Vi socialdemokrater ser sjukvårdsrådgivningen som en viktig del för värmlänningen genom dess funktion att stödja egenvård och hjälpa patienter. Vi ser därför fördelar med att snart ha det i egen regi för värmlänningens bästa och trygghet.

För kommentarer, kontakta:
Mats Sandström tel. 070-248 48 52

facebook Twitter Email