Satsningar krävs på Frykdalsbanan

Socialdemokraterna i Region Värmland höll idag en pressträff om satsningar på Frykdalsbanan.

Region Värmland har gemensamt med kommunerna Torsby, Sunne och Kil under ett antal år investerat i en upprustning av Fryksdalsbanan. Det har varit en helt nödvändig åtgärd inte minst för att visa Trafikverket att vi tror på att en modern tågförbindelse bidrar till Värmlands utveckling. Det har inneburit att Trafikverket beslutat om en rad investeringar i banan i form av rälsbyte. Satsningarna handlar såväl om en snabb och bekväm persontrafik som godstrafik som avlastar ett redan tungt belastat vägnät.

Vi socialdemokrater vill att satsningarna på Fryksdalsbanan fortsätter i syfte att nå en bana som går att integrera med övrig tågtrafik i länet. Därför har vi lagt fram en motion om att utreda om en framtida elektrifiering av Fryksdalsbanan och andra nödvändiga satsningar som krävs för en hållbar järnväg.

Tomas Riste, vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden säger att det finns flera skäl till att det vore bra om vi elektrifierade Fryksdalsbanan, delvis miljön men också korta restiderna från både Sunne och Torsby.

facebook Twitter Email